INICI

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2015

Soci/sòcia,

En data 16 de març de 2015 la Junta Directiva aprova convocar Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes així com aprovació de les normes electorals. Aquest acte tindrà lloc el 5 de juny de 2015 a les 12’30 h en primera convocatòria i a les 13 h. en segona convocatòria a la seu de l’AETU, C. Avinyó, núm. 15 de Barcelona, amb el següent ordre del dia:

1. Informe del President
2. Aprovació dels comptes 2005 - 2014
3. Eleccions per a la renovació de la Junta Directiva
4. Activitats i previsions de l’ACTU
5. Proposta dels socis
6. Precs i preguntes

Als efectes de l’exercici del seu dret a vot, s’adjunta el model de delegació de vot i les normes electorals. El vot haurà de fer-lo arribar, en el seu cas, a la secretària d’aquesta agrupació ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la , Av. Sarrià, 137 - 139, B, baixos 08017 Barcelona) amb una antelació mínima de dos dies a la data de l’Assemblea amb còpia el seu DNI.

Cordialment,


Pau Nobell Rodríguez
President
Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes - ACTU


Barcelona, 19 de març de 2015

 

Presentació

L'Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes (ACTU) forma part de l'Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU). S'hi acullen voluntàriament professionals de diferents titulacions, l'activitat dels quals guarda una relació directa amb l'Urbanisme.

El grup principal el formen els Diplomats Tècnics Urbanistes del Centro de Estudios  Urbanos del Instituto  de Estudios de la Administración Local (IEAL).

Des de la seva creació als anys 50, i encara avui ha vingut sent l'única via de formació específica en urbanisme i ordenació del territori promoguda i reconeguda per la pròpia Administració. A Catalunya els cursos corresponents s'han fet en tres ocasions, a començament dels anys 60, a finals dels 70 i l'última promoció el 1989.

Les dues últimes edicions es van realitzar per delegació de l'IEAL a l'Escola  d'Administració Pública de Catalunya.

Actualment hi ha uns 2.000 titulats.

L' Agrupació va constituir-se l'any 1982 i des d'aleshores ha participat en l'organització dels Congressos Iberoamericans d'Urbanisme que se celebren amb periodicitat biennal des de l'any 1984. Han tingut lloc a Sevilla (1984), Mèxic (1986), Barcelona (1988), Cuba (1990) i València (1992).

També ha organitzat diversos Seminaris i Jornades d'Estudi a Madrid, Saragossa i Barcelona. L' AETU es la representació dels urbanistes espanyols dins el Comitè Europeu dels Urbanistes de la UE.

Les relacions de l' ACTU amb el Comitè de Liaison dels Urbanistes Europeus han permès la integració d' AETU en aquest Comitè. Una de les seves tasques principals és l'estudi i  la proposta del futur Estatut Europeu de l'Urbanista.

L' Agrupació Catalana, en particular, s'ha plantejat els objectius següents:

* Impulsar la celebració continuada dels cursos de Tècnic Urbanista a Catalunya.

* Organitzar seminaris i simposis, com de l'estil que ja s'han fet sobre temes de Rehabilitació (1983), Legislació Urbanística (1988, 2001) o Promoció Urbanística front el nou marc normatiu (1991), entre d'altres.

* Prestar assessorament a l'Administració i a les entitats ciutadanes.

* Facilitar l'intercanvi d'idees entre els equips redactors de planejament per homogeneïtzar criteris i millorar la qualitat tècnica dels projectes urbanístics.

* Participar activament i de forma crítica en el desenvolupament de objectius i dels criteris de planificació urbanística.

* Contribuir a difondre a l'opinió pública els principals estudis en matèria d'Urbanisme que es desenvolupen a Catalunya.

* Presencia activa a les reunions que sobre Urbanisme i Ordenació del Territori que se celebren en diferents àmbits, mitjançant els Congressos Iberoamericans d'Urbanisme, les Biennals del Comitè Europeu dels Urbanistes, els Congressos Ibèrics d'Urbanisme. També a través dels intercanvis efectuats amb l'Urban Land Institute.